Almond

Follow us:

Almond

(Agaricus subrufescens) - Gulhvid champignon

 

Almond Mushroom (Agaricus subrufescens) bliver traditionelt kaldt svampen af solen, guds champignon eller champignon af livet på grund af sine helbredsmæssige egenskaber.

I Danmark kaldes den for Gulhvid champignon og er ret almindelig på egnede voksesteder i hele landet, men hyppigst på Øerne og i Østjylland.

I Japan betragtes den normalt som en helsekost for sine medicinske egenskaber og bliver solgt til over 500.000 mennesker årlig. Det indeholder høje niveauer af medicinsk aktive forbindelser, såsom beta-glucaner, samt lipider, herunder linolsyre, oliesyre, stearinsyre og ergosterol. (1)

 

 

Sundhedsmæssige virkninger

 

Kræft

Flere undersøgelser rapporterer om fordele ved brug af Almond mushroom i kraft behandling. Anvendelse af små doser af AM-ekstrakt, som supplement til standard kræft behandling, resulterer i øget antal af NK (natural killercells) og reduktion af kemoterapi bivirkninger såsom nedsat appetit, hårtab, følelsesmæssig ustabilitet og generel svaghed i kroppen. Endvidere forbedrer svampen metabolisme og blodtryk hos patienter der blev opereret for tyktarms kræft. (2)(3)

 

Diabetis

Kliniske undersøgelser rapporterede fald i kolesterol og glukose niveauer sammen med øget naturlig dræbercelleaktivitet ved anvendelse af Almond Mushrooms ekstrakt.(4)

 

 

Hepatobeskyttende

Beviser fra en række små kliniske studier indikerer mulig anvendelse af Almond Mushroom i behandlingen af kronisk hepatitis og alkoholiske leverskader.(5)

 

Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger. Dog bør man ikke tage Almond Mushroom (eller andre medicinske svampe), hvis man tager immunnedsættende medicin som man bruger efter organtransplantation.

Den blodsukkersænkende virkning kan forårsage træthed hos diabetikere. I disse tilfælde anbefales det, at indtage Almond Mushroom med sukkerholdige væske der kan neutralisere denne virkning.

 

1. www.eu.wikipedia.org

2.”Natural killer cell activity and quality of life improved by consumption of mashroom extract Agaricus blazei, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy”; Ann W.S., Int J Gynecologic Cancer 2004; 14(4); 589-594

3.”The medicinal mushroom Agricus blazei Murril; Review of literature and Pharmacotoxiclogical problems”: Fitenzuoli F., Gori L., Lombardo G.; Evidence Based Comlementary Alternativ Medicin; 2008;5(1).3-15

4."The mushroom Agaricus Blazei Murill in combination with metformin and gliclazide improves insulin resistance in type 2 diabetes: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial" Hsu, CH; Liao, YL; Lin, SC; Hwang, KC; Chou, P (2007). Journal of alternative and complementary medicine 13 (1): 97–102.

5.”The mushroom Agaricus blazei Murill extract normalizes liver function in patients with cronic hepatitis B”; Hsu Cc.h., Hwang K.C. J Altern Comploment Med. 2008;14 (3);299-301

 

 

Formålet med denne webside er at informere om den viden, der findes om medicinske svampe. Hvordan denne viden anvendes er op til den enkelte. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, som påstås at stamme fra informationer eller forslag fra denne webside.

 

 

Copyright © 2018 helsesvampe.dk