Mesima

Follow us:

Mesima

(Phellinus linteus)

Mesima (Phellinus linteus) er en medicinsk svamp, der anvendes i Japan, Korea og Kina i århundreder til at forebygge lidelser så forskellige som gastroenterisk dysfunktion, diarré, blødning og kræft. (1)

 

Sundhedsmæssige virkninger

 

Kræft

De seneste forskningsundersøgelser rapporterer om bemærkelsesværdige effekter af Mesima svampen, hvor der bliver oplyst om spontan regression af lunge kræftmetastaser hos flere patienter (ingen standard kræftbehandling).

Mesima viser stærk immunstimulerende aktivitet og har den højeste anti-tumor aktivitet af alle medicinske svampe.(1)(2)

 

Blødningforstyrrelser

Mesima kan være med til kontrollere blødning i æggestokke og voldsom blødning under menstruation. Det stopper også tarm blødning.

Forskning er i øjeblikket i gang for at afgøre, om Mesima kan styre hæmofili. Skulle resultaterne bekræftes, vil det være et stort gennembrud på det medicinske område. Hæmofili (blødersyge) er en medfødt, arvelig sygdom, hvor blodet ikke koagulerer normalt.

 

 

Leddegigt

Mesima kan nedsætte den autoimmune reaktion i ledderne og derfor kan med fordel bruges af leddegigt patienter.(3)

 

Allergier

Undersøgelser viser at Mesima extract lindrer immun ubalance og forhindrede histaminfrigivelse involveret i allergiske reaktioner.(4)

 

Infertilitet

Undersøgelser har også vist lovende resultater i infertilitets behandling, hvor ufrugtbarhed er forbundet med forhøjet cytokin og NK-celle niveauet.(5)

 

Bevirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger ved anvendelse af Mesima

 

 

1.www.eu.wicipedia.org

2.”A medicinal mushroom: Phellinus linteus”Zhu T, Kim S.H., Current Medicinal Chemistry 2008;5(1):1330-5

3.”Oral administration of proteoglycan isolated from Phellinus linteus in the prevention and tretmant of collagen-induced arthitis in mice” Yoshino S, Sasatomi E, Mori Y, Sagai M., J Immunol. 1999 Sep 15;163(6):3417-22.

4.”Inhibition of anaphylaxis-like reaction and mast cell activation by water extract from the fruiting body of Phellinus linteus.” Choi YH, Yan GH, Chai OH, Lim JM, Sung SY; Biol Pharm Bull. 2006 Jul;29(7):1360-5.

5.”Immune Related Female Infertility”Wing T. TCM Kongress Rothenburg 2012

 

Formålet med denne webside er at informere om den viden, der findes om medicinske svampe. Hvordan denne viden anvendes er op til den enkelte. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, som påstås at stamme fra informationer eller forslag fra denne webside.

 

 

Copyright © 2018 helsesvampe.dk