Sygdomme

Follow us:

Medicinske svampe og sygdomme

Medicinske svampe må ikke betragtes som et lægemiddel, som har til formål at helbrede en bestemt sygdom. De skal nærmere betragtes som naturens gave, som vi kan bruge til at styrke kroppens evne til at kæmpe mod forskellige sygdomme.

 

Definition af lægemiddel

Lægemidler er syntetiske stoffer udviklet til at give et bestemt virkning og behandle et bestemt sygom. Indhold stoffer og virkningsmekanismer er videnskabeligt vedbegrundede og fremstillingen af et nyt lægemiddel er en langvarig og ressourcetung proces.

Gennemsnitligt regnes udviklingen af et nyt lægemiddel at tage 10-12 år fra de første opdagelser i laboratorierne, til et nyt færdigt lægemiddel kommer ud til patienterne. Den gennemsnitlige omkostning for udvikling af et lægemiddel beløber sig til 8 til 10 millioner kroner. (1)

 

Stigende krav til ressourcer til forskning og udvikling betyder ofte, at lovende opdagelser i laboratorier ikke bliver til nye lægemidler. Medicinske svampe har allerede i 1980èrne vist i flere små kliniske forsøg imponerende virkning på mange forskellige sygdomme, herunder kræft, diabetes og HIV.

På trods af de lovende kliniske forsøg, er medicinske svampe i den veslige verden ikke blevet til lægemiddel for disse sygdomme.

 

Definition af naturlægemiddel

Naturlægemidler er en særlig gruppe lægemidler som typisk indeholder udtræk af planter eller andre naturligt forekommende stoffer som for eksempel medicinske svampe.

De har til formål ikke at behandle en bestemt sygdom, men at skabe balance i kroppens immunsystem, nervesystem samt det hormonale system, og på den måde styrke kroppens evne ti selv at kæmpe mod sygdommen. (1)

 

Medicinske svampe bliver betragtet i Kina og Japan som naturlægemiddel der, efter lægernes anbefalinger, ofte bliver brugt som supplement til standardbehandling af forskellige sygdomme.

I den vestlige lægevidenskab er medicinske svampe og andre naurlægemidler ofte et ukendt eller overset begreb.

Derfor skal man ikke forvente af sin læge, at anbefale tilskud af medicinske svampe. Men hvis man beslutter sig at tage denne tilskud på egen hånd, skal man altid konsultere sig med sin læge om det, da medicinske svampe kan forstyrre virkningen af receptpligtig medicin.

 

Medicinske svampe bivirkninger

Medicinske svampe har oftest ingen bivirkninger. Dog skal man udvise forsigtighed hvis man tager blogskukkernedsættende eller blodfortyndende medicin, da svampe ofte har de samme medicinske virkninger. Hvis man tager immunnedsættende medicin, som man bruger efter organtransplantation, skal man holde sig fra medicinske svampe, for at undgå påvirkning af immunsystemet.

 

 

 

 

1.www.videnskab.dk

 

 

 

Formålet med denne webside er at informere om den viden, der findes om medicinske svampe. Hvordan denne viden anvendes er op til den enkelte. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, som påstås at stamme fra informationer eller forslag fra denne webside.

 

 

Copyright © 2018 helsesvampe.dk